Samen werken aan duurzame mobiliteit

We moeten ons duurzamer, veiliger en efficiënter verplaatsen. Daarvoor zijn slimme en innovatieve technieken nodig en moeten alle betrokken partijen nauw samenwerken. TransiConsult is de verbindende factor.

TransiConsult is opgericht door Jos van Kleef. Met een kwart eeuw ervaring in uiteenlopende disciplines in de infrasector, beschikt hij over een uitgebreid netwerk en de kennis die nodig is voor het bedenken én realiseren van duurzame mobiliteitsoplossingen.

Vanaf het ontwikkelen van de eerste plannen tot en met de realisatie is TransiConsult uw partner voor het realiseren van duurzame mobiliteit. TransiConsult ondersteunt wegbeheerders, projectontwikkelaars, openbaar vervoerbedrijven, onderzoeksinstellingen en de transportsector door projecten te managen, de inzet van (operationeel) verkeersmanagement en door ingenieursdiensten aan te bieden. Door slimme dwarsverbanden te leggen en bijvoorbeeld inzichten uit de verkeerswereld te introduceren in de transportwereld, ontstaat meerwaarde voor alle partijen.

TransiConsult verbindt partners op weg naar duurzame mobiliteit.

Redactie: Journalistiek in Communicatie   |   Concept & Design: LaurĂ­a Grafisch Ontwerp   |   Techniek: Bureau Creaties